Politika privatnosti

1. Opće informacije o zaštiti osobnih podataka

Obavijest o privatnosti/kolačićima opisuje kako Biovis d.o.o, Komen 129A, 6223 Komen, porezni broj: SI17834619, registracijski broj: 6004075000 (u daljnjem tekstu: Društvo) koristi osobne podatke prikupljene ili primljene od kupaca i posjetitelja web stranice. Opisuje kako prikupljamo ili primamo vaše osobne podatke, vrste osobnih podataka koje obrađujemo, kako koristimo, dijelimo i štitimo te podatke koliko dugo ćemo pohranjivati ​​te podatke, vaša prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka i kako nas možete kontaktirati o našim postupcima zaštite privatnosti.

U suvremenom društvu pravo na privatnost jedno je od najvažnijih ljudskih prava. Svjesni smo važnosti zaštite osobnih podataka, stoga s vašim podacima postupamo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Tvrtka, kao voditelj obrade osobnih podataka, omogućuje pojedincima da budu upoznati sa svim relevantnim informacijama koje se odnose na njihove osobne podatke.
Za zaštitu osobnih podataka odgovorna je tvrtka Biovis d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen i ovlašteni partneri odn. poslovne jedinice. Popis ovlaštenih partnera dostupan je na https://biostile.hr

Tvrtka dobiva osobne podatke od pojedinaca iz različitih izvora. U većini slučajeva, izravno nam ih daju kupci koji se odluče za naše artikle (prodaja) kod nas ili naši ovlašteni partneri. Također ih dobivamo putem web stranice, na raznim događanjima i pretplatom na primanje vijesti.

Obrada se temelji na osobnom pristanku korisnika web stranice Pošte Slovenije. Smatra se da korisnik prilikom unosa svojih podataka u online obrazac u svrhu registracije i/ili kupnje usluga koje Pošta Slovenije nudi na web stranici pristaje na obradu svojih osobnih podataka u odabrane svrhe i potvrde o online obrazac.

Tvrtka pohranjuje i štiti osobne podatke kako ne bi došlo do mogućeg neopravdanog odavanja podataka neovlaštenim osobama. Obvezujemo se da nećemo prosljeđivati, posuđivati ​​ili prodavati osobne podatke trećoj strani bez prethodne obavijesti i dobivanja vašeg pristanka, bez odgovarajućih odgovarajućih zaštitnih mjera, te obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru zakonskih osnova i odabranih svrha.

Tvrtka ne prenosi niti prikuplja osobne podatke i ne prosljeđuje trećim zemljama.

2. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo

U sklopu naše aktivnosti prikupljamo i obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime, datum rođenja, kontakt podatke (adresa, e-mail adresa, broj telefona), visinu i težinu. Web kolačići. Koristimo kolačiće ili slične tehnologije koje prikupljaju određene podatke o korištenju web stranice kada joj pristupate, pregledavate i koristite.

Kolačić je podatkovna datoteka koja se instalira na vaše računalo ili mobilni uređaj kada ga koristite za posjet web stranicama. Ne dopuštamo trećim stranama da spremaju kolačiće na vaš uređaj. Dok se ne prijavite na naše usluge, vaši su podaci anonimni i ne možemo povezati nikakve informacije koje smo vam pružili. Tablica u nastavku daje pregled kolačića koje koristimo i zašto ih koristimo.

3. Kako obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo

Osobne podatke obrađujemo samo u mjeri potrebnoj za:

1. izvršavanje vašeg ugovora s nama ili poduzimanje koraka na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora s nama;

2. ispunjavanje naših zakonskih obveza;

3. svrhe naših legitimnih interesa, uključujući djelovanje, evaluaciju i poboljšanje naših usluga; sprječavanje i zaštita nas i drugih od prijevare, neovlaštenih transakcija, potraživanja i drugih obveza; i osiguranje usklađenosti s politikama tvrtke i industrijskim standardima.

Obrada osobnih podataka na temelju privole korisnika. Obrada osobnih podataka može se temeljiti i na posebnom pristanku pojedinca, koji društvu omogućuje korištenje njegovih osobnih podataka u svrhe navedene u privoli, odnosno za:
– Primajte općenite vijesti: Primit ćete vijesti, pogodnosti, ponude, časopise, pozive na događaje, pozive za sudjelovanje u nagradnim igrama i pozive za sudjelovanje u anketama i istraživanjima.
– Primanje prilagođenih ponuda: dobit ćete prilagođenu ponudu naših proizvoda i usluga te druge novosti, pogodnosti, pozivnice na događanja, pozive za sudjelovanje u nagradnim igrama.

U slučaju da pojedinac ne da privolu za obavljanje navedenih svrha obrade osobnih podataka, da je djelomično ili opozove (djelomično) privolu, Društvo će takvu osobu obavijestiti samo u slučajevima i u opsegu privole ili na načine dopuštene primjenjivim zakonom (npr. opće informacije, ispunjavanje obveza u vezi s informacijama o proizvodu ili usluzi koju koristi kupac).

Pružanje usluga ne podliježe suglasnosti. Davanje privole je dobrovoljno i ako pojedinac odluči da ga ne želi dati ili. kasnije opoziva, to ni na koji način ne umanjuje prava koja proizlaze iz poslovnog odnosa odn. za pojedinca to ne predstavlja dodatne troškove ili otegotne okolnosti.

Tvrtka Biovis d.o.o. također može proslijediti podatke pojedinaca, ako su dali privolu za svrhe navedene u privoli, drugim ovlaštenim partnerima i ugovornim obrađivačima.

4. Opoziv individualne suglasnosti

Suglasnost se daje u svrhe navedene u privoli i vrijedi do opoziva. Kada pojedinac djelomično ili potpuno opozove svoju privolu, Društvo više neće koristiti njegove podatke u svrhe za koje je dao opoziv.

Ako pojedinac želi opozvati privolu, može to učiniti slanjem opoziva tvrtki Biovis d.o.o. ili ovlaštenom partneru putem interneta na info@biostile.org ili pisanim putem na Biovis d.o.o. ili ovlašteni partner. Tvrtka Biovis d.o.o. a ovlašteni partneri će se međusobno obavijestiti o otkazivanju. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja se temelji na privoli prije njezina opoziva.

5. Kategorije korisnika osobnih podataka

Korisnici osobnih podataka su zaposlenici i ovlašteni partneri koji su na temelju zakona o radu, ugovora o obradi osobnih podataka ili ugovora o zaštiti povjerljivih podataka, dužni poštivati ​​i štititi osobne podatke pojedinaca. Korisnici pristupaju podacima u skladu s dodijeljenim pravima. Tvrtka Biovis d.o.o. na zahtjev ili zahtjev trećih osoba, osobni podaci (samo oni osobni podaci koje zahtijeva pojedina država ili zakonsko ovlašteno tijelo u svakom pojedinom slučaju) prosljeđuju se i sljedećim tijelima, ako je takva obveza davanja ili otkrivanja propisana zakonom, npr. Financijska uprava Republike Slovenije, sudovi, Ured za sprječavanje pranja novca, Centar za socijalni rad, Povjerenstvo za sprječavanje korupcije, ovrhovoditelji koje imenuje nadležni sud, policija i dr.).

6. Zadržavanje osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka temelji se na obradi i svrsi obrade svake kategorije osobnih podataka. Osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni. Osobni podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju nakon što je svrha obrade ispunjena, osim ako ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

7. Prava stranaka

Tvrtka Biovis d.o.o. pružiti pojedincima čije osobne podatke obrađuje mogućnost ostvarivanja svojih prava, i to:
– pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim u vezi s tim;
– prava na ispravak da Biovis d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja ispraviti netočne osobne podatke koji se odnose na njega;
– prava na brisanje koje Biovis d.o.o. izbrisati osobne podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedan od sljedećih razloga:
(1) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
(2) pojedinac, opoziva privolu na temelju koje se odvija obrada i gdje ne postoji drugi pravni temelj za obradu
(3) pojedinac, prigovara obradi i za njihovu obradu nema važnih legitimnih razloga
(4) osobni podaci obrađeni su nezakonito

(5) ako je to zakonom određeno
– pravo na ograničenje obrade ako postoji jedan od sljedećih razloga:
(1) pojedinac osporava točnost podataka, i to za razdoblje u kojem Biovis d.o.o. omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
(2) obrada je protuzakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka, te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe,
(3) Biovis d.o.o. više ne trebaju osobne podatke za potrebe obrade, ali su pojedincu potrebni za potvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,

Zahtjev pojedinac može podnijeti na način koji omogućuje njegovu identifikaciju, i to usmenim zahtjevom, na zapisniku, pisanim zahtjevom ili zahtjevom podnesenim putem elektroničke pošte.

8. Ostalo

Tvrtka Biovis d.o.o. zadržava pravo izmjene ili dopune ovih. Općih podataka kako bi se osigurala usklađenost s propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Informacije su dostupne na našoj web stranici.

Koper, svibanj 2021